Volga Çekilir Tip Çift Diskli Universal Ekim Makinesi

ÜNİVERSAL EKİM MAKİNALARI
STANDART ÖZELLİKLER
Hidrolik Markör Sistemi Çift Piston
Tohum ve Gübre Karıştırıcı Tertibatı
Baskı Tekeri
Kabartıcı Ayak tertibatı
Standart Traktör Tipi Lastik

Description