Malkara, TEKİRDAĞ
+902824273954
Malkara, TEKİRDAĞ
+902824273954

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Genel Hükümler

 • Kullanmakta olduğunuz www.yukay.com.tr alan adlı web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 • ALICI satın aldığı ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 • Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından ödenecektir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ ya yansıtmayabilir.
 • Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.
 • Ürünlerin teslimatı anında ALICI ‘nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’ nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI ‘dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’ nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI ‘ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ ya aittir.
 • ALICI, SATICI’ ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin, teslimat adresinin ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’ nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’ nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 • Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda SATICI, bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ ya bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel ALICI’ ya iade edilmek zorundadır.
 • ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’ nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
 • ALICI, internet üzerinden kullanımlara ilişkin alternatif ve zorunlu tüm güvenlik önlemlerini seçmek ve kendi banka ayarlarını buna göre ayarlamak zorundadır. Buna rağmen ürün teslim edildikten sonra, ALICI’ nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ ya ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ ya ait olacak şekilde SATICI’ ya iade etmek zorundadır.
 • SATICI’ nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşur ve ürün süresinde teslim edilemez ise durum ALICI’ ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. ALICI siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufunda olup ilgili bedelin ALICI’ nın hesabına 2-3 gün içerisinde aktarılması olasıdır.
 • ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacak yahut tutanak tutturacaktır. Aksi takdirde; teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Cayma Hakkı

 • ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, web sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ ve ÜRÜN İADESİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yükay Tarım Makinaları Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres:

Çavuşköy Mahallesi, Rumeli Caddesi, No:12, Malkara Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ/Malkara

E-posta:

destek@yukay.com.tr

Telefon:

+90282 427 6868

+90282 427 5430

Cayma Hakkının Süresi

 • Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya e-mail üzerinden “Ürün İadesi” başlığı altında destek@yukay.com.tr’ ye mail yoluyla iade talebi oluşturup, ürünün aksesuarları, fatura ve diğer evrakları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız şekilde ALICI’ nın adresine belirlenen gönderim yöntemiyle iade edilmesi şarttır. İade işlemi gerçekleşirken iade edilen ürünün nakliye ücreti ALICI tarafından ödenmektedir.

Cayma Hakkının Kullanılması

 • Cayma hakkı kullanılacaksa ürün hiçbir şekilde kullanılmamış, kirletilmemiş, ürünün iç ve dış etiketinin çıkarılmamış/sökülmemiş ve herhangi bir şekilde hasar verilmemiş olması gerekmektedir. Ürünle birlikte ürünün, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ve fatura ve diğer evrakları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Ürünle birlikte ALICI’ nın tüketici olması şartıyla; iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
 • Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ürünün SATICI’ nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderilmesi halinde SATICI’ ya aittir. Ancak alıcının söz konusu anlaşmalı kargo şirketi dışındaki başka bir kargo şirketi ile iade etmek istemesi halinde iade masraflarından ALICI sorumlu olacaktır.

İade Koşulları

 • SATICI, cayma bildiriminin, ürünün ve yukarıda belirtilen tüm belge ve ekleri ile iadesinin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde iade edilen belge ve ürünlerin eksiksiz, hasarsız olup olmadığını, cayma hakkının yasal mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı dahil cayma şartlarının oluşup oluşmadığına ilişkin incelemesini tamamlayarak ALICI’ ya bildirecektir.
 • Ürün, belgeler ve diğer şartların değerlendirilmesi neticesinde cayma hakkının mevzuata ve işbu yazıdaki şartlara uygun olmadığının tespiti halinde kargo masrafı ALICI’ ya ait olmak üzere gerekçesi ile birlikte ürün ALICI’ ya iade edilir.
 • Cayma hakkının mevzuata uygun kullanıldığının tespiti halinde ise en kısa sürede sipariş iptal edilerek ve ödenen tutar, yapılan ödeme şekline göre, kredi kartına veya hesaba iade edilecektir. Ancak kredi kartı ile ödemenizi taksitli yapmışsanız iade bedelinin bankanız tarafından yine taksitli olarak iade edilmesi söz konusu olabilir.
 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve cayma hakkı kapsamında iade edilecek bedelden mahsup edilir. ALICI’ nın yararlandığı indirim miktarı cayma hakkının kullanıldığı ürün bedelini geçmekte ise ALICI’ dan ayrıca talep edilir.

Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçlar

 • ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.